Møter i november

Onsdag 2. november kl. 11:
Bønnens time

Søndag 6. november kl. 18:
Kari og Odin Wahl
m/sangevenner fra Biri 

Onsdag 9. november
kl. 11:
Bønnens time
kl. 19: Menighetsmøte m/nattverd

Søndag 13. novemberkl. 18:
Egil Johansen synger og taler

Onsdag 16. novemberkl. 11:
Bønnens time

Søndag 20. novemberkl. 18:
Fellesmøte
Nils Petter Karlsen taler

Onsdag 23. novemberkl. 11:
Bønnens time

Søndag 27. novemberkl. 12:
Salem Jaren:
Jonny Borge taler


Onsdag 30. november kl. 11:
Bønnens time

Del denne siden